Ulsaker & Gjeile Bygg AS

Tømrerarbeid - Laft - Stavlaft

Samarbeidspartnere

- Byggmakker Skattum Dokka / Materiell og bygggevarer
- SBG Byggprosjekt AS / Arkitektur og byggteknisk rådgivning
- Land Anleggsgartner AS / Graving, Steinlegging, Grøntanlegg
- Dokken Rørservice v/Ulf Dokken / Rørarbeieder
- Rørlegger Thomas Bjørke / Rørarbeider
- Hagen Rørservice AS (Bademiljø) / Rørarbeider
- Land Elektriske AS / Elektriske arbeider
- Andreas Lomsdal / Leverandør laftetømmer
- Torpa Sag AS / Leverandør laftetømmer og villmarkspanel
- Entreprenør Stig Nerødegård / Graving, Massetransport
- Dokka Blikkenslagerverksted AS / Blikk og beslag
-
Bjøkebakken AS / Tømmertransport
- Dokka Kran og Transport DA / Kran, transport, montering
- Takst innlandet v/Ole Jonny Kalstad / Taksering, prosjektering og veridivurdering